Goddank, geen concentratiekamp maar een werkkamp.

Dit is het waar gebeurde verhaal van de oorlogsbelevenissen gedurende de periode van 20 Juni 1943 tot 3 Mei 1945 van Henny Striem. Het verhaal is door haarzelf geschreven en door haar kleinzoon tot een boekje gemaakt.
Henny Striem overleed in 2005 op 91 jarige leeftijd. In dit boek haar eigen beschrijving van wat haar in de tweede wereldoorlog in Auschwitz is overkomen en hoe ze de experimenten van Dokter Mengele heeft ervaren. Ze had haar boekje, dat ze vlak na de oorlog schreef, graag zelf uitgegeven. Dat is tijdens haar leven helaas niet gelukt. Als 'aangenomen' zoon heb ik deze taak nu op mij genomen. De opbrensten voor dit boekje gaan naar goede doelen in Israël.

Gratis als Flipboek online lezen
** Als u deze link klikt wordt gevraagd Adobe FlasPlayer te installeren, klik hiervoor op het logo dat verschijnt. **

Gratis als Epub (voor e-book) downloaden

Gratis als PDF downloaden

Gratis als WORD document downloaden

TERUG

Bladzijdenaam