Onderwerpen op Alphabetische volgorde

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - IJ - Z


A  
AANPASSEN NUMMERING Nummering bladzijden gelijk aan menu maken.
ACHTERGRONDEN Achtergronden voor uw bladzijden maken en invoegen
AFBEELDINGEN INVOEGEN en INTERACTIEF te maken.
ATTRIBUTEN BOOK TAG Attributen die de lay out van het boek beënvloeden
ATTRIBUTEN CHAPTER TAG Attributen die de lay out van hoofdstukken beënvloeden
ATTRIBUTEN GALLERY TAG Een Slide cq Diashow op kunt nemen - het GALLERIE attribuut
ATTRIBUTEN PAGE TAG Attributen die de lay out van bladzijden beënvloeden
ATTRIBUTEN SOUND TAG Attributen die de uitvoering van geluidsfragmenten beënvloeden
ATTRIBUTEN VIDEO TAG Attributen die de uitvoering van videofragmenten beënvloeden
 

B
 
BASIS STRUCTUUR Beschrijving van de basis structuur van een boek.
BLADZIJDEN INVOEGEN LOSSE bladzijden combineren met GEGROEPEERDE (BATCH) bladzijden.
BLADZIJDEN MAKEN Over hoe je LOSSE bladzijden aan kan maken.
BLADZIJDEN MET EEN GAATJE Over hoe je LOSSE bladzijden met een GAATJE aan kan maken.
BOOK STRUCTUUR Voorbeeld van de definitie van een compleet boek.
BOOK TAG ATTRIBUTEN Attributen die de lay out van het boek beënvloeden
 

C
 
CHAPTER TAG ATTRIBUTEN Attributen die de lay out van hoofdstukken beënvloeden
CONVERTEREN VIDEO Software om video om te zetten naar geschikte bestandsformaten
CURSUS UITGEBREID Het complete handboek en workshop met uitleg van alle elementen
CURSUS KORTE VERSIE Sterk ingekorte cursus om een compleet boek te maken.
CURSUS SNEL BOEK Van een PDF document, in een handomdraai, een boek maken.
 

D
 
DEFINITIE SPREADPAGE Een dubele bladzijde maken
DEFINITIEVIDEO TAG Voorbeeld van een definitie van een Video TAG
DIASHOW IN HET BOEK Een Slide cq Diashow op kunt nemen - het GALLERIE attribuut
DOWNLOAD7 ZIP Download 7 ZIP om bestanden mee uit te pakken.
DOWNLOAD LAATSTE VERSIE Download de laatste versie van MegaZine III
DOWNLOAD NOTEPAD++ GRATIS editor om XML en HTML bestanden te bewerken.
DOWNLOADS DIVERSE Beschrijving en downloadlinks voor verschillende GRATIS software.
 

E
 
GEEN INFO   
 

F
 
FORUM MegaZine III FORUM website van de ontwikkelaars van MegaZine III - ENGELSTALIG -
 

G
 
GALLERY ATTRIBUUT Een Slide cq Diashow op kunt nemen - het GALLERIE attribuut
GELUIDEN TOEVOEGEN Regels voor het toevoegen van geluiden.
 

H
 
GEEN INFO   
 

I
 
GEEN INFO   
 

J
 
GEEN INFO   
 

K
 
GEEN INFO   
 

L
 
GEEN INFO   
 

M
 
GEEN INFO   
 

N
 
GEEN INFO   
 

O
 
GEEN INFO   
 

P
 
PAGE TAG ATTRIBUTEN Attributen die de lay out van bladzijden beënvloeden
PAPIERFORMAAT TOEVOEGEN Papierformaat aan uw computer cq tekstverwerker toevoegen
 

R
 
GEEN INFO   
 

S
 
SLIDESHOW IN HET BOEK Een Slide cq Diashow op kunt nemen - het GALLERIE attribuut
SOUND TAG ATTRIBUTEN Attributen die de uitvoering van geluidsfragmenten beënvloeden
 

T
 
TOEVOEGEN PAPIERFORMAAT Papierformaat aan uw computer cq tekstverwerker toevoegen
TOEVOEGEN VIDEOS Toevoegen van een video fragment aan uw boek.
 

U
 
GEEN INFO   
 

V
 
VIDEO CONVERTEREN Software om video om te zetten naar geschikte bestandsformaten
VIDEO TAG ATTRIBUTEN Attributen die de uitvoering van videofragmenten beënvloeden
VIDEOS TOEVOEGEN Toevoegen van een video fragment aan uw boek.
 

W
 
WEBSITE ONTWIKKELAAR Website van de ontwikkelaars van MegaZine III - ENGELSTALIG -
WIKI SITE ONTWIKKELAAR WIKI website van de ontwikkelaars van MegaZine III - ENGELSTALIG -
WEBSITE FORUM FORUM website van de ontwikkelaars van MegaZine III - ENGELSTALIG -
 

IJ - Y
 
GEEN INFO   
 

Z
 
GEEN INFO   
 HOME


Bladzijdenaam