Naslag MegaZine III.
Hieronder vindt u een overzicht van de attributen waarmee u bepaalde opdrachten kunt beïnvloeden.

Klik hier voor de attributen voor de:
BOOK TAG | CHAPTER TAG | PAGE TAG | SOUND TAG | VIDEO TAGAttributen voor de BOOK TAG

Om iets te definiëren in de book TAG voegt u een opdracht toe tussen de < > tekens.
Het kan er uitzien als:
<book bgcolor="0xCCCC99" pageheight="600" pagewidth="400" lang="en,de" >
Alles wat tussen <book> en </book> staat voldoet aan de in de opening TAG gedefinieerde opdrachten.

De volgende attributen zijn beschikbaar:

plugin
In de book TAG wordt in ieder geval opgegeven van welke plugins gebruik wordt gemaakt.
De plugins staat in uw map plugins en worden gedefinieerd door in de book TAG op te nemen;
Plugin="naam plugin1, naam plugin2, enz."

De meeste plugins worden meteen meegeleverd en staan in een aparte map.
In de TAG geeft u dus gewoon aan welke TAGS u daarvan wilt gebruiken.
Uiteraard kunt u later plugins downloaden en toevoegen.
De verschillende plugins worden in een apart hoofdstuk behandeld.

bgcolor
Hiermee wordt de achtergrondkleur gedefinieerd;
bgcolor="0xCCCC99" LET OP! De kleurcode is gewone HTML kleurcode, maar in plaats van # wordt hier 0x gebruikt!

pageheight
Definieert de hoogte van het boek op het scherm in pixels
pageheight="600"

pagewidth
Definieert de breedte van het boek op het scherm in pixels
pagewidth="400"

lang
Hiermee geeft u aan in welke talen de navigatie (GUI) en tool tips, teksten en evenals boek elementen beschikbaar zijn.
De landen worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld EN, DE, IT).
De eerste vermelding in de lijst zal worden gebruikt als de standaard taal.
Als de systeem taal (dwz de taal die in het besturingssysteem van de gebruiker) afwijkt van de standaard taal wordt de systeemtaal de standaard.
(tenzij onderdrukt met behulp van het ignoresyslang attribuut).
Ten minste één taal moet worden gedefinieerd anders zal het programma Engels als standaard gebruiken.
lang="en,de"

pageoffset
Deze opdracht beïnvloedt de telling van de pagina's in het navigatiemenu.
Als het navigatie menu de kaft als blz. 1 aangeeft klopt de nummering van uw boek t.o.v. het menu niet meer. U lost dat op met;
pageoffset="-2"

ignoresyslang
Als ingesteld op waar, zal de systeem taal van de gebruiker, bij het openen van het boek, niet worden beschouwd als de standaard taal, maar zal de eerste vermelding in het lang attribuut worden gebruikt.
ignoresyslang="true"

langpath
Pad naar een map met de taal bestanden (zie lang).
Dit kan een absoluut pad, of een relatief pad (in dat geval zal de weg worden gekozen ten opzichte van de motor, dwz het megazine.swf bestand).

Bij het basis boek zijn een aantal plugins standaard meegeleverd. Om die te kunnen gebruiken moeten ze in de book TAG worden gedefinieerd.

zoomminscale="0.5"
Standaard: 1
Bepaalt de kleinste zoom maat in procenten waarop de pagina's kan worden weergegeven, als percentage waarde.
Dus indien ingesteld op 0,25 dan kan het boek niet op minder dan 25% van de ware grootte worden weergegeven.

zoommaxscale="1"

Standaard: 1
Bepaalt de grootste zoom maat in procenten. Dus indien ingesteld op 1.5 tot maximaal 150% vergroot worden of tot het volledig het scherm vult

zoomwheel (Alias: wheelzoom)
Standaard: true
Bepaalt of het gebruik van het muiswiel voor het zoomen mogelijk is.
Indien uitgeschakeld kan alleen met de navigatie toetsen gezoemd worden.

Onderneem de volgende actie.
We gaan even terug naar het geopende bestand megazine.mz3.
Zoals u ziet staat op één van de eerste regels <book>, een zogenaamde kale book TAG.
Om het u makkelijk te maken heeft de auteur ook al een book TAG meegeleverd waarin wat de plugins zijn gedefinieerd.
Het staat enkele regels lager en het kan er uitzien als:
<book plugins="anchors, backgroundsounds, batchpages, console, gallery, help, javascript, keyboardnavigation, links, navigationbar, options, overlays, print, slideshow, swfaddress, titles">
Kopieer deze book TAG compleet (van < tot >) en plak hem over de eerste <book> heen.

Regels en commando's die tussen <!-en -> staan worden niet uitgevoerd en/of weergegeven op uw scherm.
U ziet in het bestand, tussen twee background TAGS, nog een aantal regels waaronder één die begint met box background.
Dit is het logo dat naast uw boek wordt weergegeven.

Vriendelijk verzoek die regels te laten staan!
Als u dat beslist niet wil, dan alle regels van <background> t/m </background> weghalen.
Ik ga er echter van uit dat u dat niet doet.

Plugins Plugins zijn programma onderdelen die u, naar eigen idee, aan het uiterlijk van het boek en/of menu kunt toevoegen of weglaten.
U kunt eenvoudigweg in de book TAG een plugin weghalen of toevoegen.
Ik raad u aan er niet aan te komen!
Het weghalen van een verkeerde plugin kan het boek instabiel maken.
Ik adviseer om, alleen als u zeker weet wat u doet, veranderingen in dit onderdeel aan te brengen.

Uitgebreide informatie over plugins is te vinden op de WIKI. (ENGLISH of matig vertaald via bijvoorbeeld Google Translate.)

TIP! Door het website adres in het vertaalvlak van Google Translate te plaatsen wordt de hele website vertaald.
Zoals u in het voorbeeld heeft kunnen zien worden vervolgens hoofdstukken gedefinieerd. CHAPTERS.Attributen voor de CHAPTER TAG

Een hoofdstuk (CHAPTER) definieert een gedeelte van een boek.
Het kan basisinstellingen van het boek opheffen, zoals de achtergrondkleur van de pagina's.
In de meeste gevallen hoeft u hier geen Attributen op te nemen.

bgcolor
Overschrijft de book TAG bgcolor!

Stelt de standaard achtergrondkleur in voor alle pagina's in het betreffende hoofdstuk.
Zowel een KVBG als een RGB waarde is mogelijk.
Omwille van de leesbaarheid wordt aanbevolen gebruik te maken van een geformatteerde hexadecimale waarde.
Hexadecimale waarden worden gekenmerkt doordat ze vooraf gegaan worden met 0x in plaats van #.
Houd er rekening mee dat het gebruik van veel transparante pagina's naast elkaar de prestaties significant verminderen (en wordt daarom niet aanbevolen op boek of hoofdstuk niveau).

Deze eigenschap wordt geërfd door pagina's.

edgecolor
Overschrijft de book TAG edgecolor

De kleur die wordt gebruikt om de rand van een pagina een kleur te geven. Deze is standaard ingesteld op de kleur van de pagina zelf! Deze eigenschap wordt geërfd door pagina's.

foldfx Overschrijft de book TAG foldfx
De standaard alfa waarde voor het buigen/vouwen van de pagina's in dit hoofdstuk.
Indien ingesteld op 0, dan is het buigen/vouwen effecten uitgeschakeld, 1 betekent 100% ondoorzichtig.
Het buig/vouw effect verwijst naar de schaduw tussen twee bladzijden, het bootst de kromming van de pagina's na.
foldfx="0" of foldfx="1"

Deze opdracht is gekoppeld aan page TAGS en zorgt dat iedere pagina aan de juiste kant (links of rechts) gebogen/gevouwen wordt. Daarom is het van belang dat er altijd een even aantal bladzijden in het hoofdstuk staan.Attributen voor de PAGE TAG

Goed, de bladzijden zijn dus aangemaakt. En we kunnen de techniek achter de bladzijden (pages) gaan behandelen.

Tussen de page TAGS komt alle informatie te staan die bij een bepaalde pagina hoort. Voorbeeld:
<page>
hier komt alle informatie die bij een bepaalde pagina hoort
</page>

Met de attributen voor de page TAG (<page> attributen)
kunt u een aantal zaken vastleggen.
De volgende attributen zijn beschikbaar:

bgcolor
De achtergrondkleur voor deze pagina. Dit verwijst naar de basiskleur een pagina heeft, als er geen elementen worden ingevoegd krijgt de pagina deze kleur.
bgcolor=kleurnummer
Het kan een KVBG of RGB waarde zijn. Zoals eerder beschreven worden HTML kleuren vooraf gegaan door 0x in plaats van #.
LET OP! Het gebruik van vele transparante pagina's achter elkaar kan de prestaties significant verminderen en wordt daarom niet aanbevolen voor het boek of hoofdstuk niveau.

edgecolor Overschrijft: chapter edgecolor
De kleur die wordt gebruikt voor de rand van een pagina van het boek. Deze is standaard ingesteld op de kleur van de pagina zelf.
edgecolor="kleurnummer"

buffer
Standaard: false
Bepaalt of er een statische kopie van de inhoud van de pagina's wordt gemaakt tijdens het draaien of het slepen van de pagina.
Dit betekent dat er geen inhoud van de pagina wordt geanimeerd terwijl de pagina zelf beweegt (bijvoorbeeld animaties in geladen SWF's).
De prestaties zullen sterk toenemen voor complexe SWF's met veel bewegende elementen of vectorafbeeldingen.
Zodra de beweging van de pagina eindigt zal de inhoud opnieuw worden weergegeven.
buffer="true"

Opmerking: spreadpages zullen altijd worden gebufferd als u de linker- of rechterkant van de spreadpage omslaat.

buffer_aa
Standaard: false
Bepaalt of de buffer anti aliasing (smoothing) moet gebruiken.
Dit kan resulteren in aanzienlijk betere kwaliteit van de video tijdens het slepen een pagina of zoomen.
Kan een grote impact op de prestaties hebben, dat wel.
buffer_aa="true" buffer_animate
Standaard: false

Alleen gebruikt als buffer is ingesteld op true of als de pagina het rechter deel is van een spreadpage.

Bepaalt of de inhoud moet worden geanimeerd terwijl de pagina wordt gebufferd (dwz ingeschakeld). Dit kan handig zijn als met video's of andere dynamische inhoud op pagina's. buffer_animate="true"

Opmerking: heeft een sterke invloed op de prestaties. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik van meerdere pagina's met geanimeerde buffers naast elkaar, er bestaat een kans dat ze ongewild allemaal in een keer zullen worden omgedraaid.

foldfx Overschrijft: chapter - foldfx
Bepaalt het effect van het vouwen in het midden van twee bladzijden.
Als de waarde 0 is, dan is het effect uitgeschakeld.
1 betekent 100% ondoorzichtig.
Folding effecten verwijzen naar een schaduw tussen twee bladzijden, het bootst een kromming van de pagina's na.
foldfx="0" of "1"

shadows Overschrijft: book - shadows
Beïnvloedt de intensiteit van de schaduw en benadrukt het effecten tijdens het draaien of het slepen van de pagina.
De waarde is de intensiteit - hoger is sterker.
De waarde 0 (nul) schakelt de schaduw en highlight uit, 1 betekent 100% sterkte.

Opmerking: Dit geeft de pagina's "diepte" effect bij het slepen / draaien, daarom wordt aanbevolen om dit niet uit te schakelen.

spreadpage
Deze TAG is eigenlijk een "macro" om op eenvoudiger manier een spread page te realiseren.
Voor meer flexibiliteit, gebruikt u de spread attribuut en zet die op true.

Dit element maakt het mogelijk om "spread pages" te maken, dat wil zeggen een dubbele pagina met gedeelde inhoud.
Op deze manier kan men bijvoorbeeld een video weergeven op het midden van een dubbele pagina.
Wat dit element technisch doet, is het creëren van twee pagina's en het op correcte manier instellen van de attributen.
Bovendien forceert het, indien nodig, het invoegen van een lege bladzijde voor de spreadpage.

Alle attributen van de page TAG worden ondersteund en zullen worden toegepast op zowel de linker- en de rechterkant van de spread pagina. De enige uitzonderingen zijn de page@buffer (die alleen op de linker kant wordt toegepast, de rechterkant zal altijd worden gebufferd), en de pagina@stiff attribuut (als de rechterkant stijf moet worden moet de tegenover liggende kant zo worden ingesteld).

spread
Standaard: false
Hiermee kunnen spreadPages gedefinieerd worden, dwz dubbele pagina's waarbij alle inhoud is gedefinieerd in ééén page TAG.
Dit maakt het gemakkelijker om pagina's te cre¨ren waarop afbeeldingen over twee pagina's worden weergegeven.
Het is zelfs mogelijk om op deze manier dynamische inhoud te gebruiken.
Het is bijvoorbeeld, op deze manier, een beeldscherm weer te geven op het formaat van twee pagina's.
Voor een goede functionaliteit moet deze attribuut aan beide zijden worden gedefinieerd, dat wil zeggen op een even en oneven pagina.

Belangrijk: alle inhoud moet worden gedefinieerd aan de linkerkant van de dubbele pagina.

Opmerking: wij raden echter aan om, in plaats van deze TAG, de spreadpages TAG te gebruiken.
Die kan gebruikt worden in plaats van een page TAG en is namelijk veel makkelijker toe te passen.

stiff
Standaard: false
Bij de waarde 'true' wordt deze pagina (samen met zijn andere kant) een stijve pagina.
Het resulteert dus in een afwijkende draaien animatie die het effect heeft van een hard cover (harde kaft).
Moet alleen worden gedefinieerd in één van de twee pagina's die het betreft. Dus alleen de voor- of de achterkant.
Stiff="true" of "false"

Tussen de page TAGS komen elementen die definiëren wat als pagina wordt getoond.

In een page TAG kan ieder aantal elementen worden gedefinieerd. Die worden in volgorde van plaats worden uitgevoerd.
Het laatste gedefinieerd element wordt als bovenste getoond. (ieder volgend element valt over de vorige heen)IAttributen voor de SND TAG

Idelay
Standaardinstelling: 0
Tijd in milliseconden voordat het geluid in volume begint toe te nemen (fading in).
Dit heeft geen invloed op "in volume afnemen" (fadeout), dat nog steeds begint zodra de bladzijde wordt gesloten.

Ifade
Type: Integer
Standaard: 2000
Tijd in milliseconden dat het geluid in fade en uit fade als de bladzijde geopend, respectievelijk gesloten wordt.

Iloop
Standaard: true
Bepaalt of het geluidsfragment in een oneindige lus (loop) wordt afgespeeld of slechts één keer.
Als het niet oneindig moet, maar dus iedere keer opnieuw moet beginnen als de pagina geopend wordt, maak dan bovendien gebruik van de restart attribuut.

Ionlywhenactive
Standaard: false
Indien ingesteld op true, wordt het geluidsfragment alleen afgespeeld als de bladzijde volledig geopend is.
Normaal begint het afspelen zodra de pagina zichtbaar is, dus ook al is er nog maar een klein deel zichtbaar.
Zoals in het geval de bladzijde op de punt omkrult.

restart
Standaard: false
Indien ingesteld op true, dan wordt het afspelen telkens als de pagina wordt geopend opnieuw afgespeeld in plaats van dat wordt voortgezet waar het eerder was gestopt.

src
Type: String
Absoluut of relatief pad naar het te laden geluidsbestand.
Relatieve paden zijn (normaliter) ten opzichte van de megazine.swf bestand.Attributen voor de VID TAG

aa
Standaard: false
Bepaalt of het gebruik van anti aliasing (smoothing) voor de video.
Dit kan resulteren in aanzienlijk betere kwaliteit van de video tijdens het bladeren of zoomen van een pagina.
Het kan echter wel een grote impact op de prestaties hebben.
Zie ook: img - aa

autoplay
Standaard: true
Bepaalt of bij het afspelen van video automatisch start zodra een context waarin hij is opgenomen wordt geopend (dat wil zeggen dat van de zichtbare pagina nopause op false ingesteld moet zijn, en op de hoofd pagina onlywhenactive op true ingesteld moet zijn).

delay
Standaardinstelling: 0
Tijd in milliseconden voordat het geluid start en geluidsniveau oploopt (infaden) en de video begint te spelen.
Dit heeft geen invloed op fadeout, die nog steeds aanvangt zodra de pagina onzichtbaar wordt.

fade
Standaard: 2000
Tijd in milliseconden die het infaden (oplopen volume) en uitfaden (aflopen volume) van het geluid van de video duurt als de pagina zichtbaar, respectievelijk gesloten wordt.

gui
Type: String
Absoluut of relatief pad naar het GUI-bestand om de play back controles te gebruiken.
Relatieve paden zijn altijd relatief ten opzichte van het megazine.swf bestand. De GUI (grafische gebruikers interface) vidgui.swf wordt standaard meegeleverd met de andere elementen.
Om het te gebruiken, voeg gui="elements/vidgui.swf" toe aan de vid TAG.

guicolor
Standaard: 0x7F333333
Kleur instelling voor de weergave controles.
Zowel RGB- als KVBG waarden worden herkend. Als er geen alpha-waarde is gegeven zal worden alpha 0,75.

height
Type: Number
Standaard: hoogte van geladen voorwerp
De hoogte van het element. Indien niet gegeven, maakt gebruik van de werkelijke grootte van de geplaatste element.
Als de gegeven waarde kleiner is dan 1 dat wordt aangenomen dat de afbeelding/video met die waarde moet worden geschaald naar die grootte.

loop
Standaard: true
Bepaalt of de video in een oneindige lus loopt of slechts één keer moet worden afgespeeld.
Als voor handmatig wordt gekozen, dan moet handmatig opnieuw worden opgestart d.m.v. bijvoorbeeld de afspeel controles gedefinieerd in GUI.

nopause
Standaard: false
Om de prestaties niet te zwaar te belasten wordt de video gepauzeerd als de pagina niet zichtbaar is.
Deze instelling (nopauze) kan worden gebruikt om dit gedrag overschrijven.
Bij gebruik van veel video's kan dit een zware impact op de prestaties hebben!

onlywhenactive
Standaard: false
Indien ingesteld op waar, dan kan het afspelen alleen beginnen nadat de pagina met de inhoud volledig geopend is.
Normaal afspelen kan beginnen zodra de pagina zichtbaar is, dat wil zeggen ook al is hij nog maar net zichtbaar omdat de gebruiker de hoek van de pagina al laat omkrullen.

preview
Type: String
Pad naar een plaatje van de werkelijke video dat in plaats van de video zichtbaar wordt en moet worden aangeklikt om de video te tonen.
Op deze manier wordt eerst versneld de pagina geladen.
Er wordt op deze manier minder bandbreedte gebruikt als de gebruiker toch niet geïnteresseerd is in de video.

De afbeelding wordt geladen in een ASUL element gedefinieerd in het megazine.asul bestand (id vidpreview).
Om de gebruiker duidelijk te maken dat hij eerst moet klikken om de video af te spelen wordt de afbeelding dan standaard voorzien van een play-knop.

Belangrijk: bij gebruik van het preview attribuut, moet u de vid breedte en vid hoogte attributen instellen.
Dit is nodig omdat anders de grootte van de video onbekend is, en daardoor ook geen maat kan worden ingesteld voor de preview afbeelding.

restart
Standaard: false
Indien ingesteld op waar, zal wanneer de gebruiker terugkeert naar de pagina met de video, in plaats van de video voort te zetten, het afspelen opnieuw worden gestart.
De video begint dan weer vanaf het begin!

src
Type: String
Absoluut of relatief pad (de map en het videobestand) waar het bestand te vinden is. Relatieve paden zijn (normaliter) ten opzichte van de megazine.swf bestand.

width
Type: Number
Standaard: breedte van geladen voorwerp
De breedte van het element. Indien niet opgegeven, dan wordt gebruik gemaakt van de werkelijke grootte van de geplaatste element.
Als de gegeven waarde kleiner is dan 1 dat wordt aangenomen dat de afbeelding/video met die waarde moet worden geschaald naar die grootte.

Bladzijdenaam